Bytové spoluvlastnictví a bytová družstva. Komentář
Cena: 990 Kč
včetně 10% DPH