Újma způsobená vadou výrobku a její unijní úprava
Cena: 430 Kč
včetně 10% DPH