Evropské insolvenční právo
Cena: 550 Kč
osvobozeno od DPH