Zákon o pozemních komunikacích s komentářem, 7. vydání
Cena: 850 Kč
osvobozeno od DPH