Praktikum z obecného správního práva, 1. část, 2. přepracované vydání
Cena: 170 Kč
včetně 10% DPH