Aplikace mezinárodního práva v právním řádu ČR pohledem teorie a soudní praxe
Cena: 564 Kč
včetně 10% DPH