Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich s důvodovou zprávou a základní judikaturou
Cena: 980 Kč
včetně 10% DPH