Praktikum z trestního práva, 7. vydání
Cena: 480 Kč
osvobozeno od DPH