Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Zákon o některých přestupcích, 2. vydání
Cena: 1 890 Kč
včetně 10% DPH