Exekuční řád. Komentář. 5. vydání
Cena: 2 490 Kč
včetně 10% DPH