Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 7. vydání
Cena: 1 200 Kč
včetně 10% DPH