Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů
Cena: 520 Kč
osvobozeno od DPH