Katastrální zákon -Komentář, 2. vydání
Cena: 1 100 Kč
včetně 10% DPH