Věcná práva podle starého a nového občanského zákoníku
Cena: 620 Kč
včetně 10% DPH