Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich s komentářem a judikaturou, 2. vydání
Cena: 790 Kč
včetně 10% DPH