Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 2. vydání
Cena: 1 050 Kč
včetně 10% DPH