Účtová osnova, České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky 2023
Cena: 669 Kč
osvobozeno od DPH