Vybrané instituty insolvenčního zákona v rozhodnutích Nejvyššího soudu
Cena: 450 Kč
osvobozeno od DPH