Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo. 2. vydání
Cena: 990 Kč
osvobozeno od DPH