Autorský zákon. Komentář. 6. vydání
Cena: 1 390 Kč
osvobozeno od DPH