Rozhodnutí ve věcech trestních se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů, 4. vydání
Cena: 700 Kč
včetně 10% DPH