Zrušení a zánik obchodní korporace s likvidací, 2. vydání
Cena: 820 Kč
osvobozeno od DPH