Sbírka souvztažností pro nestátní neziskovky, 2. vydání
Cena: 259 Kč
osvobozeno od DPH