Jak jednat s klientem. Příručka pro advokáty
Cena: 350 Kč
osvobozeno od DPH