Zákon o zaměstnanosti - Komentář
Cena: 2 215 Kč
osvobozeno od DPH