Zákon o dani z přidané hodnoty. Komentář
Cena: 1 990 Kč
osvobozeno od DPH