Přehled judikatury ve věcech promlčení a prekluze v soukromém právu
Cena: 352 Kč
včetně 10% DPH