Správní řád s poznámkami a judikaturou, 4. vydání
Cena: 780 Kč
včetně 10% DPH