Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci..., 2. vydání - Komentář
Cena: 915 Kč
osvobozeno od DPH