Správní právo. Obecná část, 2. vydání
Cena: 690 Kč
včetně 10% DPH