Soutěžní právo, 3. vydání
Cena: 1 590 Kč
osvobozeno od DPH