Úvod do evropského práva, 6. vydání
Cena: 750 Kč
včetně 10% DPH