Účtová osnova, České účetní standardy pro územní samosprávné celky 2018
Cena: 519 Kč
včetně 10% DPH