Správa majetku srovnatelná s obhospodařováním
Cena: 380 Kč
osvobozeno od DPH