Kapitoly z mezinárodního dopravního práva I (A. Říční právo, B. Letecké právo)
Cena: 700 Kč
včetně 10% DPH