Občanský zákoník. Komentář, 2. vydání
Cena: 4 990 Kč
osvobozeno od DPH