Kontrola řízení a správy akciové společnosti a postavení dozorčí rady
Cena: 1 100 Kč
osvobozeno od DPH