Role veřejného a soukromého sektoru v inovačním prostředí
Cena: 499 Kč
včetně 10% DPH