Věcná břemena v novém občanském zákoníku, komentář, § 1257-1308
Cena: 790 Kč
včetně 10% DPH