Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích - Komentář
Cena: 890 Kč
osvobozeno od DPH