Správní právo. Obecná část. 3. vydání
Cena: 690 Kč
osvobozeno od DPH