Deliktní odpovědnost člena statutárního orgánu obchodní korporace vůči třetím osobám
Cena: 735 Kč
osvobozeno od DPH