Zákon směnečný a šekový. Komentář směnečné části. Zákon o mezinárodním právu soukromém
Cena: 1 190 Kč
osvobozeno od DPH