Účetní a daňové případy řešené v s. r. o., 8. vydání
Cena: 459 Kč
osvobozeno od DPH