Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu, 5. vydání
Cena: 450 Kč
osvobozeno od DPH