Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti ... Komentář, 3. vydání
Cena: 1 590 Kč
osvobozeno od DPH