Trestní zákoník I., II. díl, komentář
Cena: 4 499 Kč
včetně 10% DPH