Správní právo trestní, 2. vydání
Cena: 450 Kč
osvobozeno od DPH