Zákon o pozemních komunikacích. Komentář
Cena: 1 490 Kč
osvobozeno od DPH