Přehled judikatury ve věcech mimořádných opravných prostředků v občanskoprávním řízení, 2. vydání
Cena: 395 Kč
včetně 10% DPH